Gratis download

Prosodiekaarten

Om variatie toe te passen in je spraaktherapie

Eén van de principes van motorisch leren is de oefenconditie VARIATIE.

Wanneer je een doelwoord aanleert, ga je dit woord eerst constant oefenen. Dit wil zeggen: steeds met dezelfde intonatie, dezelfde snelheid en dezelfde luidheid (fase van aanbreng en verwerving).

Wanneer je het doelwoord wil gaan automatiseren, zal je variabel moeten oefenen zodat het nieuwe bewegingspatroon ook kan toegepast worden in andere contexten (fase van retentie en generalisatie)

Variabel oefenen kunnen we bekomen door te variëren in prosodie.

Daarom heb ik deze prosodiekaarten ontwikkeld. Ze bieden een visuele ondersteuning bij het variëren met emoties en suprasegmentele kenmerken.

Sterk logopediepraktijk
Download hier gratis de prosodiekaarten

 

.