Werken met de KMO-portefeuille of niet?

Een vraag die ik telkens opnieuw krijg als ik De Spraakbooster of de cursus Spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen lanceer, is of er kan betaald worden via de KMO-portefeuille.

Ik begrijp die vraag wel. Zelf maak ik ook gebruik van de KMOP als die mogelijkheid er is. De Vlaamse Overheid springt dan voor 30 % bij door middel van subsidies wat de opleidingskost een stuk voordeliger maakt.

Om mijn klanten tegemoet te komen, vond ik het daarom de moeite waard om eens te onderzoeken of ik ook subsidies via de KMOP zou kunnen aanbieden.

Ik maakte een afspraak met een auditbureau en informeerde mij bij een ondernemer die al meerdere jaren ervaring heeft met de KMO-portefeuille.

Ik neem je mee in mijn bedenkingen tijdens mijn research en vertel je hoe ik uiteindelijk tot een besluit kwam.

Eén van de zaken die ik op voorhand niet wist is dat je enkel gebruik kan maken van de KMOP als het gaat om een opleiding met voldoende contactmomenten (dus met begeleiding) én dat de opleiding in één keer moet betaald worden. Bij Do-It-Yourself trajecten of betalen in termijnen is de KMOP dus geen optie. Dat betekent dat maar een deel van mijn klanten gebruik zouden kunnen maken van de KMOP.

Een tweede dingetje is de administratie.

Een KMOP-dossier opstellen voor een audit is een zeer tijdsintensief werkje. Je moet heel wat zaken oplijsten, verzamelen, documenteren alvorens beoordeeld te worden en hopelijk dan je toelating als erkend dienstverlener te krijgen. Uitaard hangt aan zo’n audit al een serieus kostenplaatje.

Eens je een erkend dienstverlener bent, kunnen je klanten gebruik maken van de KMO-portefeuille op voorwaarde dat zij correct een aanvraag tot subsidie indienen. Ook hier is de begeleiding en opvolging van ieder dossier tijdsintensief.

Tijdens het verloop van de cursus wordt er verwacht dat iedere deelnemer voldoende aanwezig is tijdens contactmomenten, de cursus actief volgt en replays bekijkt wanneer de deelnemer niet live aanwezig kan zijn. De aanwezigheid van de deelnemers moet uiteraard gestaafd worden.

Na de cursus moeten de deelnemers aangemoedigd worden om een uitgebreide review in te vullen en moet je aantonen dat je ze hier meermaals voor hebt uitgenodigd.

Tenslotte moet er voor iedere deelnemer een vormingsattest opgesteld worden.

Heel wat werk en tijd dus, tijd die ik niet kan gebruiken om nieuwe trainingen te ontwikkelen, updates uit te voeren, gratis content te maken, klanten te helpen of patiënten te zien.

Een alternatief kan zijn om iemand in te huren die de adminstratie en opvolging op zich neemt, maar dat drijft natuurlijk de kost om deze dienst aan te bieden nog meer op.

Ik zou dit kunnen compenseren door de prijs van de cursussen op te drijven maar schiet de subsidie dan niet een beetje aan zijn doel voorbij?

Ik weet dat veel logopedisten het fijn zouden vinden, mochten ze kunnen betalen via de KMO-portefeuille. Maar na veel wikken en wegen heb ik besloten om de procedure voor de aanvraag (voorlopig) niet verder te zetten.

Ik hoop door steeds termijnbetalingen aan te bieden het investeren in een opleiding om sterker te staan in het behandelen van spraakklankstoornissen toch voor iedere logopediste die het wil haalbaar blijft.